Maandelijks archief: juni 2013

Strand

Na het clusteroverleg open ik een strand :-), het Waagstrand. In De Waag kan je deze zomer naar het strand. Beter dan Zandvoort, Renesse en Bloemendaal. En altijd droog;-). Een goede zomeractie van Stadspodia.

Van de palmbomen en de strandstoelen, naar het stafoverleg Leiden-Noord/Zuidwest en dan komt een raadslid buurten.

Advertenties

Het Plein van Leiden

Het gaat lekker in Noord met het Kooiplein, Het Plein van Leiden. De stuurgroep vergadert over onder andere de planning van de sloopwerkzaamheden, van de bouwwerkzaamheden van de diverse blokken, en de aansluiting van de Kooilaan op de overkluizing. Aansluitend bespreken we het auditrapport over de invoering van de WABO binnen de gemeente Leiden. Goede audit, goede uitkomsten.
Nu de komende jaren er driftig wordt gebouwd door De Sleutels, Heijmans en Proper-Stok in dit gebied, wordt het tijd om het informatiecentrum voor de buurt feestelijk te openen. In de Bernhardkade staat de deur elke woensdag open voor vragen over de bouw van Het Plein.

Pauze

Na de collegevergadering die 6 uur en 0 kwartier duurt, vergadert de raadscommissie L&B ’s middags èn ’s avonds over de 1e bestuursrapportage, jaarrekening, en de Perspectiefnota. In de pauze worden broodjes 😦 geserveerd. Ik haal liever een goede pastamaaltijd van Bocconi :-).

Waterdragers

Op vrijdag de mappen gedaan, en op zaterdag de winnaar van de Leidse Architectuurprijs mogen feliciteren. Bureau Claus en Kaan is een terechte winnaar met het ontwerp. Wij organiseren de Architectuurprijs om te laten zien dat er mooie gebouwen worden gebouwd in Leiden, en om architecten te inspireren de lat nog hoger te leggen. Architectuur helpt de stad aantrekkelijk en aangenaam te maken voor passanten, investeerders en inwoners.

Vandaag is er het clusteroverleg, reis ik af naar Katwijk voor het overleg inzake de bebouwing van Valkenburg, zit ik het stafoverleg Ruimtelijke Ordening voor, heb ik goed en constructief bestuurlijk overleg met Portaal over enkele bouwprojecten en ik verwelkom de Waterdragers.

Deze helden zijn in september 2012 op de fiets gestapt in Kaapstad (!) om zo terug te reizen. De Waterdragers voor Afrika zijn verbonden aan diverse scholen en de leerlingen volgen hen op een interactieve manier tijdens hun fietsreis. Doelstellingen zijn de bewustwording van de levensomstandigheden van de mensen in landen met weinig water, gevolgen van gebrekkig sanitair; en de scholieren laten nadenken over het verband tussen hun eigen gedrag en watertekorten in andere delen van de wereld. Dit naast het uitvoeren en realiseren van diverse waterprojecten in Afrika en daarvoor geld in te zamelen. In Leiden doen mee: Marecollege, De Schakel, Leidse Houtschool, Mareland, Lorentzschool en de Zwaluw.
Met honderd leerlingen verwelkomen wij Erik terug in de stad en bedank hem voor het goede werk. ’s Avonds heb ik een gesprek met de fractievoorzitter van het Delftse STIP, de fractievergadering en de Leidse variant van het Roma-beraad.

Oversteek

Eerst het clusteroverleg en dan schuift de gemeentesecretaris aan voor zijn periodieke overleg, de loco-gemeentesecretaris komt langs voor zijn periodieke overleg, een raadslid komt bijpraten, en ik ben aanwezig bij het aanbieden van handtekeningen door diverse buurtbewoners aan het college inzake de oversteek die is verdwenen bij de Willem de Zwijgerlaan. De raadscommissie R&R vergadert ’s middags èn ’s avonds (inclusief een maaltijd van de chinees) over de 1e bestuursrapportage, jaarrekening, PRIL-rekening, PRIL-perspectief, Perspectiefnota en een ontheffing voor een molenbiotoop.

Chef

Na een wethouderspreekuurafspraak komen twee raadsleden buurten, gevolgd door nog een wethouderspreekuurafspraak. Tussendoor chef ik met Peter een maaltijd. En verder bereid ik de vergadering van de raadscommissie R&R voor.

Uur

Een collegevergadering die 4 uur en 2 kwartier duurt en ’s middags teveel papierwerk terwijl het buiten prachtig zomerweer is :-(.


En deze temperatuur blijft stijgen :-).