Roma

Na het clusteroverleg werk ik de achterstanden weg die de afgelopen dagen is ontstaan. Zoals elke maandag zit ik het stafoverleg Ruimtelijke Ordening voor en na een deels voedzame maaltijd van de Mac is er de Leidse variant van het Roma-beraad en de fractievergadering.