Erfgoed

Een vreemd verschijnsel doet zich voor in mijn agenda. Zeker voor deze tijd van het jaar een curieus en ongekend fenomeen. Ik heb lege vlekken in mijn agenda. Goh. Er zullen wel afspraken zijn uitgevallen of zo. Niettemin niet onplezierig.
Een van de grootste bouwers van dit land en een parkeerbedrijf, komen langs om een innovatief en voordelig concept voor een parkeergarage te laten zien. Bewezen technologie in het buitenland maar dit kan juist ook ondergronds worden gebouwd. Interessant om kennis van te nemen. Het is goed dat ook dit consortium mee kan doen in de aanbesteding voor de bouw van de 2 parkeergarages.
Ik schuif aan bij het overleg tussen de Erfgoedkoepel en Jan-Jaap om een paar onderwerpen te bespreken.