Beschouwingen

Ik heb het clusteroverleg; buig me over de technische vragen in het kader van de 1e bestuursrapportage, jaarrekening, PRIL-rekening, PRIL-perspectief en de Perspectiefnota. ’s Middags en ’s avonds vergadert de gemeenteraad in een eerste termijn over diezelfde 1e bestuursrapportage, jaarrekening, PRIL-rekening, PRIL-perspectief en de Perspectiefnota; een soort algemene beschouwingen.

Advertenties