Oversteek

Eerst het clusteroverleg en dan schuift de gemeentesecretaris aan voor zijn periodieke overleg, de loco-gemeentesecretaris komt langs voor zijn periodieke overleg, een raadslid komt bijpraten, en ik ben aanwezig bij het aanbieden van handtekeningen door diverse buurtbewoners aan het college inzake de oversteek die is verdwenen bij de Willem de Zwijgerlaan. De raadscommissie R&R vergadert ’s middags èn ’s avonds (inclusief een maaltijd van de chinees) over de 1e bestuursrapportage, jaarrekening, PRIL-rekening, PRIL-perspectief, Perspectiefnota en een ontheffing voor een molenbiotoop.