Het Plein van Leiden

Het gaat lekker in Noord met het Kooiplein, Het Plein van Leiden. De stuurgroep vergadert over onder andere de planning van de sloopwerkzaamheden, van de bouwwerkzaamheden van de diverse blokken, en de aansluiting van de Kooilaan op de overkluizing. Aansluitend bespreken we het auditrapport over de invoering van de WABO binnen de gemeente Leiden. Goede audit, goede uitkomsten.
Nu de komende jaren er driftig wordt gebouwd door De Sleutels, Heijmans en Proper-Stok in dit gebied, wordt het tijd om het informatiecentrum voor de buurt feestelijk te openen. In de Bernhardkade staat de deur elke woensdag open voor vragen over de bouw van Het Plein.

Advertenties