Maandelijks archief: juli 2013

Perspectief

Ik begin met een bespreking over de bouw van de Van Voorthuijsenlocatie.

En verder het clusteroverleg, een raadslid komt praten, de LuCo van Q komt langs, zo ook de raadsleden die het initiatief namen met betrekking tot publieksparticipatie. ’s Middags en ’s avonds vergadert de gemeenteraad weer; en nu over de perspectiefnota en het PRIL-perspectief.

Trots

De loco-secretaris komt langs voor zijn periodiek overleg en ik sla een 1e paal.
De studentencampus wordt gebouwd. Een belangrijk bouwplan, ook voor de rest van de Lammenschansdriehoek en zeker ook voor onze (kennis)stad.
Voor mij is het bijzonder omdat 4 jaar geleden (2 april 2009) ik een bezoek bracht aan Utrecht nadat ik iets had gelezen over City Campus Max (26 januari 2009) en zo op een idee kwam. En nu (10 juli 2013) slaan we de 1e paal. Trots.

Rekening

De laatste en dus een volle B&W van dit politieke jaar en deze duurt 5 uur en 3 kwartier. Maar dat is wel inclusief een gezamenlijke lunch met het college van Leiderdorp. Snel nog wat ander werk en dan na een goede maaltijd van Bocconi vergadert de gemeenteraad over een ontheffing met betrekking tot een molenbiotoop, de 1e bestuursrapportage, de jaarrekening en de PRIL-rekening.

Sloop en nieuwbouw

Op vrijdag veel papier. Het is duidelijk aanstaande dinsdag de laatste collegevergadering van dit politieke jaar. Heel volle agenda…
Na het clusteroverleg krijg ik een rondleiding van Jeroen Knigge door het schitterende, nieuwe pand van het ROC aan het station Zeezijde. Ik moet zeggen, het is echt prachtig geworden. Hiervan is een boeiende architectuur-fotoreportage te bewonderen.

Terug op het stadhuis heb ik het tweede gesprek met Portaal over enkele bouwprojecten, het stafoverleg Ruimtelijke Ordening en dan sloop.

Een lelijk en lang leegstaand kantoorpand aan de Vondellaan wordt gesloopt. En daar verrijst het nieuwe, internationale hoofdkantoor van Heerema.


Een hele verandering en verbetering. Heerema kan nu verder groeien, ook goed voor de Leidse economie. Met een druk op de knop mag ik de sloop officieel starten.
Verder nog de Leidse variant van het Roma-beraad en de fractievergadering.

Uitviel

Een ietwat rustige dag vandaag, niet in de laatste plaats omdat de geplande raadsvergadering van vandaag uitviel. Wel is er een clusteroverleg, een wethouderspreekuurafspraak, een voorbereidend werkoverleg, een paar

interviews, wat ander werk, en iets leuks.

Benen-op-tafel

Ik werk de mail en post van de laatste dagen weg, heb een wethouderspreekuurafspraak en een overleg met twee ontwikkelaars. Dan nog een benen-op-tafel-gesprek met de directeuren van de Leidse corporaties en ik ben aanwezig bij een ondertekening op de Lammermarkt.

Een-na-laatste

De een-na-laatste collegevergadering van dit politieke jaar. Het reces lonkt!
Deze B&W duurt 5 uur en 1 kwartier en da’s inclusief een presentatie en een gezamenlijke lunch met het bestuur van de 3 October Vereeniging. Ik verzorg de persbriefing ’s middags.

Platform

De gebruikelijke mappen op vrijdag en ander werk.
En vandaag is de dag na gisteren. Onwerkelijk  😦
Heden is er het clusteroverleg, de stafoverleggen Publiekszaken en Ruimtelijke Ordening en een wethouderspreekuurafspraak. Dan fiets ik naar Groenoord voor een debat georganiseerd door het Platform Openbare Ruimte waaraan ik deelneem, en als laatste de fractievergadering.