Platform

De gebruikelijke mappen op vrijdag en ander werk.
En vandaag is de dag na gisteren. Onwerkelijk  😦
Heden is er het clusteroverleg, de stafoverleggen Publiekszaken en Ruimtelijke Ordening en een wethouderspreekuurafspraak. Dan fiets ik naar Groenoord voor een debat georganiseerd door het Platform Openbare Ruimte waaraan ik deelneem, en als laatste de fractievergadering.