Benen-op-tafel

Ik werk de mail en post van de laatste dagen weg, heb een wethouderspreekuurafspraak en een overleg met twee ontwikkelaars. Dan nog een benen-op-tafel-gesprek met de directeuren van de Leidse corporaties en ik ben aanwezig bij een ondertekening op de Lammermarkt.