Uitviel

Een ietwat rustige dag vandaag, niet in de laatste plaats omdat de geplande raadsvergadering van vandaag uitviel. Wel is er een clusteroverleg, een wethouderspreekuurafspraak, een voorbereidend werkoverleg, een paar

interviews, wat ander werk, en iets leuks.