Rekening

De laatste en dus een volle B&W van dit politieke jaar en deze duurt 5 uur en 3 kwartier. Maar dat is wel inclusief een gezamenlijke lunch met het college van Leiderdorp. Snel nog wat ander werk en dan na een goede maaltijd van Bocconi vergadert de gemeenteraad over een ontheffing met betrekking tot een molenbiotoop, de 1e bestuursrapportage, de jaarrekening en de PRIL-rekening.