Perspectief

Ik begin met een bespreking over de bouw van de Van Voorthuijsenlocatie.

En verder het clusteroverleg, een raadslid komt praten, de LuCo van Q komt langs, zo ook de raadsleden die het initiatief namen met betrekking tot publieksparticipatie. ’s Middags en ’s avonds vergadert de gemeenteraad weer; en nu over de perspectiefnota en het PRIL-perspectief.