Maandelijks archief: september 2013

Customer Journey

Op vrijdag verrichtte ik een handeling bij het project Eduard IJdo. Ze zijn al een tijd bezig om deze verzameling van monumenten en panden om te toveren tot een schitterend, gerestaureerd appartementencomplex in de binnenstad. Ik metsel de 1e steen.

En ’s avonds mocht ook ik genieten van het Haring- en Corenwijngala. Heden is er het clusteroverleg en komt Hildegard Assies een presentatie geven, een Customer Journey. Dit is de weg die een bezoeker aflegt van een bepaalde plek naar de stad, met beelden vastgelegd. In dit geval de weg van het station naar de binnenstad. Hoe ziet een bezoeker deze route? En wat kan en moet beter? Verfrissend om zo eens te kijken naar de entree van de stad. Ik zit het stafoverleg Ruimtelijke Ordening voor, heb een wethouderspreekuurafspraak en een gesprek in het kader van een project. Rest mij nog de fractievergadering.

Uilenstede

De stuurgroep Aalmarkt vergadert en dan een vergadering tussen de regio, Leiden en de provincie over het alternatieve bedrijventerrein nu de Oostvlietpolder groen blijft. Op naar Amstelveen. Hier houdt Kences haar jaarlijks landelijke Congres Studentenhuisvesting “Wonen als student” en wel op Uilenstede. Een locatie die mij niet geheel onbekend is ;-). Ook ik mag een bijdrage leveren aan dit congres. Na afloop snel terug naar Leiden want de raadscommissie RR vergadert, na een deels voedzame maatijd van de Mac, over onder meer het rapport van de Rekenkamercommissie over hoe de gemeente omgaat met het ruimtelijk omgevingsrecht; het verlenen van een gemeentegarantie aan de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren om 24 starterswoningen te realiseren; het verlenen van een gemeentegarantie aan de Meelfabriek CV ten behoeve van de herontwikkeling van het Rijksmonument “Meelmagazijn – de Meelfabriek”; en de afronding van het onderzoek inzake de verkoopprocedure van Nieuweroord.

LSBo

Na een interview in Mooi Noord vaar ik met de prijswinnaars van de Provada over de Leidse grachten en wateren, bereid ik de raadscommissie R&R voor, overleg ik met het team parkeergarages en spreek bij het lanceringsevenement van de LSBo. En dat staat voor de Leidse Studenten Belangenorganisatie. Altijd erg goed als een organisatie en studenten zich inzetten voor de (universitaire) studentengemeenschap. Deden sommigen jaren geleden ook in de Martinistad ;-).

308

De gebruikelijke sessie van het college, deze keer van 5 uur en 3 kwartier (inclusief een presentatie), en mijn IBS-dienst zit erop met in totaal twee aanvragen. ’s Avonds viert de Leidse Schouwburg haar 308e verjaardag en ik ben van de partij.

Arbeidsmigranten

Na het clusteroverleg en het stafoverleg publiekszaken komt de regio praten met mij over huisvesting van arbeidsmigranten. Speelt in de regio meer dan hier. Door naar het stafoverleg Ruimtelijke Ordening en dan een geheim bezoek waarover ik niets mag schrijven of twitteren :-(. Wel vereerd en blij dat ze een bezoek brengen aan ons. Als laatste nog de fractievergadering.

Anatomie

Na het clusteroverleg schuift de commissie van Minerva aan voor een bespreking in het kader van hun lustrum, een kennismakingsgesprek en is er het stafoverleg Leiden-Noord/Zuidwest. De rest van het dag staat een beetje in het teken van de raadsvergadering met onder meer het onderzoeksrapport inzake de financiële huishouding; de sloop van de noordelijke blokken in de Oude Kooi en de nieuwbouw van 80 woningen door de Sleutels; het uitvoeringsbesluit Haagwegkwartier voor het islamitisch centrum; de nieuwe herontwikkelingsstrategie voor de bouw in de rest van het Haagwegkwartier; en de gemeentegarantie zodat het oude Anatomie-gebouw kan worden verbouwd tot 166 woningen voor AOI’s en PhD’s van de universiteit.

Veerstichting

Een gesprek over programmasturing en dan eten we taart 🙂 ! Vervolgens een interview en de wethouders bouwen&wonen van Holland-Rijnland vergaderen over de bebouwing op voormalig vliegveld Valkenburg en de regionale woonagenda. Als laatste: inspiratie. De VeerStichting heeft haar symposium donderdag en vrijdag en deze avond ervoor is er een diner met de sprekers waar ik te gast ben.

Duiding

Nog nagenietend van de wekelijkse collegevergadering, die inclusief een lunch met het Hoogheemraadschap van Rijnland zes uur duurde, mag ik het verzamelde journaille van een toelichting en duiding voorzien op de B&W-besluiten in de persbriefing.

Pieter

De (ver)huurders in de sociale sector en de lokale overheid overleggen in het Leids Platform Wonen, er is clusteroverleg, en ik spreek met de burgemeester over onder andere een kroeg. Ik zit het stafoverleg RO voor, en heb met Robert het periodiek overleg met Bouwend Nederland. Dan nog de fractievergadering en ik pak hopelijk het staartje mee van het politiek cafe met TK-lid Pieter Duisenberg.

Lekker

Na het cluster heb ik een werkoverleg over de huishouding, en dan het stafoverleg parkeergarages. Ik ben trots op het team en hun werk. Het concept van het uitvoeringsbesluit voor de bouw van 1000 parkeerplaatsen ziet er goed uit. De aanbesteding in de pre-fase loopt ook lekker. Mooi allemaal. Na een deels voedzame maaltijd van de Mac vergadert de raadscommissie LB met voor mij op de agenda het pad door de Tuin van Noord.