Opening

Zo, het reces zit erop. Het nieuwe politieke jaar start officieel. Iedereen weer aan de slag. Ik heb het overleg met mijn cluster en dan komt ontwikkelaar Niels langs zodat ik enkele ideeën kan bespreken.
Mijn dienst als loco-burgemeester zit er ook op en dus geef ik de rampenpieper en –telefoon terug aan Henri. Eindstand: 0 rampen, 0 huisverboden, 3 IBS.
Sinds enkele weken zit ik weer eens het stafoverleg Ruimtelijke Ordening voor en ik verzorg de naturalisatieceremonie. In de burgerzaal mag ik 39 nieuwe Nederlanders verwelkomen en ze de eed/belofte afnemen. Ze stralen en zijn trots. Hup, meteen snel door naar de Pieterskerk om nog een staartje mee te pikken van de opening van het academisch jaar.

’s Avonds sluit ik aan bij mijn fractie.