Nieuwbouw

Na het clusteroverleg komt de eigenaar praten over de transformatie van een leegstaand kantoorpand. De Stuurgroep Lammenschanspark vergadert en dan schuift loco-secretaris Rien aan voor een periodiek onderhoud. Na een voedzame Italiaanse maaltijd vergadert de raadscommissie RR over onder meer: de nieuwbouw van de Noordelijke blokken in de Oude Kooi, het herzien van de bouwplannen in het Haagwegkwartier, het uitvoeringsbesluit voor de bouw van het islamitisch centrum, en het toetsingskader van de groene Oostvlietpolder.