Eerstejaars

Het academisch jaar is geopend en de Taskforce Studentenhuisvesting vergadert om ervoor te zorgen dat ook de eerstejaars van alle aankomende jaren gemakkelijk een kamer kunnen vinden in deze kennisstad. De Sleutels komt praten over een bouwplan en ik zit het stafoverleg Ruimtelijke Ordening voor. Na het clusteroverleg heb ik nog een wethouderspreekuurafspraak en dan als laatste de fractievergadering.