Steen

Het college vergadert, als altijd, en luncht deze keer met het CvB van de Leidse universiteit. En dan de 1e steen. De twee fondsen achter de studentencampus, metselen de eerste steen van deze campus. Pensioenfondsen investeren wel degelijk in Nederland, in renderende en goede projecten. Zo ook in de Leidse studentencampus. Trots. Na een voedzame maaltijd van de Eazie vergadert de raadscommissie RR over een voortgangsbrief over de twee parkeergarages, het verbouwen van een leegstaand universitair gebouw tot 166 woningen voor kenniswerkers (AIO’s, PhD’s) van de universiteit, en de nieuwbouw van 80 woningen in de Oude Kooi door de Sleutels.