Lekker

Na het cluster heb ik een werkoverleg over de huishouding, en dan het stafoverleg parkeergarages. Ik ben trots op het team en hun werk. Het concept van het uitvoeringsbesluit voor de bouw van 1000 parkeerplaatsen ziet er goed uit. De aanbesteding in de pre-fase loopt ook lekker. Mooi allemaal. Na een deels voedzame maaltijd van de Mac vergadert de raadscommissie LB met voor mij op de agenda het pad door de Tuin van Noord.

Advertenties