Pieter

De (ver)huurders in de sociale sector en de lokale overheid overleggen in het Leids Platform Wonen, er is clusteroverleg, en ik spreek met de burgemeester over onder andere een kroeg. Ik zit het stafoverleg RO voor, en heb met Robert het periodiek overleg met Bouwend Nederland. Dan nog de fractievergadering en ik pak hopelijk het staartje mee van het politiek cafe met TK-lid Pieter Duisenberg.

Advertenties