Anatomie

Na het clusteroverleg schuift de commissie van Minerva aan voor een bespreking in het kader van hun lustrum, een kennismakingsgesprek en is er het stafoverleg Leiden-Noord/Zuidwest. De rest van het dag staat een beetje in het teken van de raadsvergadering met onder meer het onderzoeksrapport inzake de financiële huishouding; de sloop van de noordelijke blokken in de Oude Kooi en de nieuwbouw van 80 woningen door de Sleutels; het uitvoeringsbesluit Haagwegkwartier voor het islamitisch centrum; de nieuwe herontwikkelingsstrategie voor de bouw in de rest van het Haagwegkwartier; en de gemeentegarantie zodat het oude Anatomie-gebouw kan worden verbouwd tot 166 woningen voor AOI’s en PhD’s van de universiteit.