Uilenstede

De stuurgroep Aalmarkt vergadert en dan een vergadering tussen de regio, Leiden en de provincie over het alternatieve bedrijventerrein nu de Oostvlietpolder groen blijft. Op naar Amstelveen. Hier houdt Kences haar jaarlijks landelijke Congres Studentenhuisvesting “Wonen als student” en wel op Uilenstede. Een locatie die mij niet geheel onbekend is ;-). Ook ik mag een bijdrage leveren aan dit congres. Na afloop snel terug naar Leiden want de raadscommissie RR vergadert, na een deels voedzame maatijd van de Mac, over onder meer het rapport van de Rekenkamercommissie over hoe de gemeente omgaat met het ruimtelijk omgevingsrecht; het verlenen van een gemeentegarantie aan de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren om 24 starterswoningen te realiseren; het verlenen van een gemeentegarantie aan de Meelfabriek CV ten behoeve van de herontwikkeling van het Rijksmonument “Meelmagazijn – de Meelfabriek”; en de afronding van het onderzoek inzake de verkoopprocedure van Nieuweroord.