Maandelijks archief: oktober 2013

Mandje

Na het clusteroverleg is het tijd voor het frequente overleg over de financiële huishouding. Portaal schuift aan om een zogeheten mandje te bespreken om een slinger te kunnen geven aan de diverse renovatie- en nieuwbouwprojecten van deze corporatie. En in de Burgerzaal op het stadhuis is het jaarlijkse ontvangst van alle nieuwe besturen van de Leidse studentenverenigingen. De burgemeester spreekt ze toe; een soort CoBO maar dan omgekeerd. Als laatste stort ik me op de vele mappen en stapels.

WML

De eerste afspraak is met de WML. De Welstands- en Monumentencommissie Leiden functioneert nu zo’n twee jaar en doet dat eigenlijk gewoon goed. Twee leden van de commissie komen langs voor een gesprek over de stand van zaken en voor het aanbieden van het jaarverslag. Een medewerker komt zich strategisch oriënteren en dan schuiven drie raadsleden aan om twee actuele dossiers te bespreken.

Begroting

Het college vergadert en nu voor 5 uur en 1 kwartier. ’s Middags start de vergadering van de raadscommissie L&B over onder andere de begroting 2014.

SSR

Een rustig herfstreces met onder meer een paar vergaderingen, interviews, een sessie met investeerders en een cobo. Vandaag naar de Domstad voor de tweede vergadering van de subcommissie Stedelijke Herverkaveling Omgevingswet. Boeiende materie. Na anderhalve week is Henri weer in charge. Alle rampen-communicatie-apparatuur kan ik hem teruggeven. Eindstand: 2 IBS, 1 HV, 0 rampen. En verder is er het stafoverleg Ruimtelijke Ordening, clusteroverleg, een afspraak met een oud-wethouder ut Delft, mag ik spreken bij de inauguratie van de nieuwe leden van SSR en pak ik het staartje van de fractievergadering mee.

Next

Na het clusteroverleg komt de PKvV langs voor een bespreking, wordt een GBA-incident besproken, schuift een projectontwikkelaar aan, is er het stafoverleg Leiden-Noord/Zuidwest en dan een bewonersfeestje. Het project Skyline van Portaal is klaar. Alle reden om de oplevering te vieren. Ik kan de nieuwe bewoners èn Portaal felicteren. Deze corporatie kent ambitie en gaat op het braakliggende veld ernaast, gelijk door met het project Skyline Next.

En dan is het reces.

Herfstreces!

CPO

Eerst een wethouderspreekuurafspraak en dan op de fiets voor een interviewrondje. Op diverse locaties in en rondom de binnenstad gaan we kijken en kan ik een toelichting geven aan de student-journaliste. Dan taart :-).
De Woonfabriek gaat van start. In de oude conservenfabriek Tieleman en Dros in de binnenstad gaat een groep aan de slag. Het monument wordt via CPO omgetoverd tot een wooncomplex met ca 16 woningen. Het contract wordt getekend en zij geven een toelichting op hun bouwplannen. Heel bijzonder! Het eerste CPO in een te transformeren fabriek in Nederland, uniek. Ik ben blij dat het gelukt is.


Luchtfoto van het huidige complex

Paar telefoontjes, een van de studentenverenigingen schuift aan voor een overleg, een bijeenkomst in het kader van Programma Binnenstad en als laatste de ALV van de VVD Leiden waar het verkiezingsprogramma wordt vastgesteld.

Gebeurt

Na de B&W-vergadering die deze keer 4 uur en 0 kwartier duurt, vergadert de raadscommissie R&R over de Programmabegroting 2014, het Uitvoeringsbesluit Parkeergarages Garenmarkt en Lammermarkt, de Verklaring van geen bedenkingen inzake omgevingsvergunning Zonneveldstraat 10, en het bijgestelde Kaderbesluit inzake de bouw op de Agnes-locatie. Mooie agenda al zeg ik het zelf. Er gebeurt wat in Leiden en da’s goed.