Armin

In Utrecht start de subcommissie Stedelijke Herverkaveling Omgevingswet waarvan ik lid ben. Door naar Leiderdorp voor een vergadering van de Stuurgroep LAB071. En aan het einde van middag beginnen de festiviteiten in verband met het Leidens Ontzet met vandaag onder meer de taptoe en de uitreiking van de Erepenning. En na Jochem Myjer is nu ook die andere grote Leidenaar Armin van Buuren ereburger van de stad Leiden!!! 🙂