Slopen

Eerst een wethouderspreekuurafspraak over een bouwkwestie en dan slopen :-). De panden op de Agneslocatie worden gesloopt en ik mag helpen.

Altijd leuk om te doen 🙂

Behalve sport- en onderwijsvoorzieningen komen hier ook 80 woningen.

Het linker groene vlak is de ROC-locatie van het Dieperhout-project, waar zo’n 60 woningen komen. Het rechter groene vlak is de Agnes-locatie ten behoeve van de woningbouw. Daar weer rechts van komt de nieuwbouw van de Driestar (onderwijs+sport).
Terug op het stadhuis wacht er ander werk, namelijk het stafoverleg Ruimtelijke Ordening en het clusteroverleg. Vervolgens een interview en dan geen fractievergadering want de Leidse VVD heeft een date met haar gewaardeerde partijgenootjes van de oosterburen.