Stede(n)bouw

De begroting voor 2014 wordt in de raadscommissies behandeld en dus buig ik me over de antwoorden op de technische vragen die in dat kader zijn gesteld door de raadsleden. Dan naar Amersfoort voor een seminar “Stedebouw volgens wethouders” georganiseerd door de Stichting voor Stedebouw. Met deze stichting, experts en zo‘n tien wethouders Bouwen uit de grote steden, discussieren we over de veranderingen in de stedenbouw