Projectstructuur

Na het clusteroverleg en het periodieke overleg met de gemeentesecretaris komt een projectleider buurten en dan start het Projectoverleg Financiën. Middels een projectstructuur trek ik vanaf heden een tijd de kar om de financiële organisatie voor één onderdeel van de gemeente te verbeteren. Dit als uitvloeisel van het Verbeterplan van de Financiële Huishouding. Een en ander is opgeschaald en wordt nu in gezamenlijkheid aangepakt. En dus zitten de interne accountant, Middelen en Control, afdeling VAG èn het Servicepunt71 aan èèn tafel bij mij. Periodiek monitoren we nu aan de hand van de planning, de uitvoering van de aanbevelingen en maatregelen die zijn afgesproken.
Dan een periodiek overleg met de burgemeester, een vergadering over Kooiplein, een radio-interview, een deels voedzame maaltijd van de Mac en vervolgens vergadert de gemeenteraad met voor mij op de agenda het toetsingskader voor de Oostvlietpolder.