Croissant

Op vrijdag eerst een croissant gepeuzeld met een groep Tweede Kamerleden die in deze regio wonen, een fotoshoot, de raadscommissie voorbereid en ander papierwerk gedaan.
En vandaag is er het stafoverleg parkeergarages, komen twee raadsleden praten, is er het stafoverleg Ruimtelijke Ordening, het clusteroverleg, brengt Ymere een bezoek, komt het ID College overleggen, een interview met Stud071, en de laatste vergadering van deze dag is de fractievergadering.