Gebeurt

Na de B&W-vergadering die deze keer 4 uur en 0 kwartier duurt, vergadert de raadscommissie R&R over de Programmabegroting 2014, het Uitvoeringsbesluit Parkeergarages Garenmarkt en Lammermarkt, de Verklaring van geen bedenkingen inzake omgevingsvergunning Zonneveldstraat 10, en het bijgestelde Kaderbesluit inzake de bouw op de Agnes-locatie. Mooie agenda al zeg ik het zelf. Er gebeurt wat in Leiden en da’s goed.