Next

Na het clusteroverleg komt de PKvV langs voor een bespreking, wordt een GBA-incident besproken, schuift een projectontwikkelaar aan, is er het stafoverleg Leiden-Noord/Zuidwest en dan een bewonersfeestje. Het project Skyline van Portaal is klaar. Alle reden om de oplevering te vieren. Ik kan de nieuwe bewoners èn Portaal felicteren. Deze corporatie kent ambitie en gaat op het braakliggende veld ernaast, gelijk door met het project Skyline Next.

En dan is het reces.

Herfstreces!