SSR

Een rustig herfstreces met onder meer een paar vergaderingen, interviews, een sessie met investeerders en een cobo. Vandaag naar de Domstad voor de tweede vergadering van de subcommissie Stedelijke Herverkaveling Omgevingswet. Boeiende materie. Na anderhalve week is Henri weer in charge. Alle rampen-communicatie-apparatuur kan ik hem teruggeven. Eindstand: 2 IBS, 1 HV, 0 rampen. En verder is er het stafoverleg Ruimtelijke Ordening, clusteroverleg, een afspraak met een oud-wethouder ut Delft, mag ik spreken bij de inauguratie van de nieuwe leden van SSR en pak ik het staartje van de fractievergadering mee.