Begroting

Het college vergadert en nu voor 5 uur en 1 kwartier. ’s Middags start de vergadering van de raadscommissie L&B over onder andere de begroting 2014.

Advertenties