WML

De eerste afspraak is met de WML. De Welstands- en Monumentencommissie Leiden functioneert nu zo’n twee jaar en doet dat eigenlijk gewoon goed. Twee leden van de commissie komen langs voor een gesprek over de stand van zaken en voor het aanbieden van het jaarverslag. Een medewerker komt zich strategisch oriënteren en dan schuiven drie raadsleden aan om twee actuele dossiers te bespreken.