Maandelijks archief: oktober 2013

Beatrix

De collegevergadering die deze keer 3 uur en 0 kwartier duurt. Het hoogste punt van de nieuwbouw van het hospice van Xenia is bereikt. En deze mijlpaal moet worden gevierd! Ik ben blij dat het gelukt is :-).
Ik ga naar het RMO, het Rijksmuseum van Oudheden. Daar wordt de tentoonstelling Petra geopend. En als loco-burgemeester verwelkom ik hier Prinses Beatrix.

Later op de avond heb ik nog een rondvraag van het CDA in de commissie L&B.

Slopen

Eerst een wethouderspreekuurafspraak over een bouwkwestie en dan slopen :-). De panden op de Agneslocatie worden gesloopt en ik mag helpen.

Altijd leuk om te doen 🙂

Behalve sport- en onderwijsvoorzieningen komen hier ook 80 woningen.

Het linker groene vlak is de ROC-locatie van het Dieperhout-project, waar zo’n 60 woningen komen. Het rechter groene vlak is de Agnes-locatie ten behoeve van de woningbouw. Daar weer rechts van komt de nieuwbouw van de Driestar (onderwijs+sport).
Terug op het stadhuis wacht er ander werk, namelijk het stafoverleg Ruimtelijke Ordening en het clusteroverleg. Vervolgens een interview en dan geen fractievergadering want de Leidse VVD heeft een date met haar gewaardeerde partijgenootjes van de oosterburen.

Armin

In Utrecht start de subcommissie Stedelijke Herverkaveling Omgevingswet waarvan ik lid ben. Door naar Leiderdorp voor een vergadering van de Stuurgroep LAB071. En aan het einde van middag beginnen de festiviteiten in verband met het Leidens Ontzet met vandaag onder meer de taptoe en de uitreiking van de Erepenning. En na Jochem Myjer is nu ook die andere grote Leidenaar Armin van Buuren ereburger van de stad Leiden!!! 🙂

Dinsdag

Maandag wasdag, dinsdag collegedag. Dus. Drie uur en een kwartier. Verder genoten van mini-koraal en de rest van de middag heb ik zaken weggewerkt.