Maandelijks archief: oktober 2013

Croissant

Op vrijdag eerst een croissant gepeuzeld met een groep Tweede Kamerleden die in deze regio wonen, een fotoshoot, de raadscommissie voorbereid en ander papierwerk gedaan.
En vandaag is er het stafoverleg parkeergarages, komen twee raadsleden praten, is er het stafoverleg Ruimtelijke Ordening, het clusteroverleg, brengt Ymere een bezoek, komt het ID College overleggen, een interview met Stud071, en de laatste vergadering van deze dag is de fractievergadering.

Advertenties

Projectstructuur

Na het clusteroverleg en het periodieke overleg met de gemeentesecretaris komt een projectleider buurten en dan start het Projectoverleg Financiën. Middels een projectstructuur trek ik vanaf heden een tijd de kar om de financiële organisatie voor één onderdeel van de gemeente te verbeteren. Dit als uitvloeisel van het Verbeterplan van de Financiële Huishouding. Een en ander is opgeschaald en wordt nu in gezamenlijkheid aangepakt. En dus zitten de interne accountant, Middelen en Control, afdeling VAG èn het Servicepunt71 aan èèn tafel bij mij. Periodiek monitoren we nu aan de hand van de planning, de uitvoering van de aanbevelingen en maatregelen die zijn afgesproken.
Dan een periodiek overleg met de burgemeester, een vergadering over Kooiplein, een radio-interview, een deels voedzame maaltijd van de Mac en vervolgens vergadert de gemeenteraad met voor mij op de agenda het toetsingskader voor de Oostvlietpolder.

Stede(n)bouw

De begroting voor 2014 wordt in de raadscommissies behandeld en dus buig ik me over de antwoorden op de technische vragen die in dat kader zijn gesteld door de raadsleden. Dan naar Amersfoort voor een seminar “Stedebouw volgens wethouders” georganiseerd door de Stichting voor Stedebouw. Met deze stichting, experts en zo‘n tien wethouders Bouwen uit de grote steden, discussieren we over de veranderingen in de stedenbouw

Beatrix

De collegevergadering die deze keer 3 uur en 0 kwartier duurt. Het hoogste punt van de nieuwbouw van het hospice van Xenia is bereikt. En deze mijlpaal moet worden gevierd! Ik ben blij dat het gelukt is :-).
Ik ga naar het RMO, het Rijksmuseum van Oudheden. Daar wordt de tentoonstelling Petra geopend. En als loco-burgemeester verwelkom ik hier Prinses Beatrix.

Later op de avond heb ik nog een rondvraag van het CDA in de commissie L&B.

Slopen

Eerst een wethouderspreekuurafspraak over een bouwkwestie en dan slopen :-). De panden op de Agneslocatie worden gesloopt en ik mag helpen.

Altijd leuk om te doen 🙂

Behalve sport- en onderwijsvoorzieningen komen hier ook 80 woningen.

Het linker groene vlak is de ROC-locatie van het Dieperhout-project, waar zo’n 60 woningen komen. Het rechter groene vlak is de Agnes-locatie ten behoeve van de woningbouw. Daar weer rechts van komt de nieuwbouw van de Driestar (onderwijs+sport).
Terug op het stadhuis wacht er ander werk, namelijk het stafoverleg Ruimtelijke Ordening en het clusteroverleg. Vervolgens een interview en dan geen fractievergadering want de Leidse VVD heeft een date met haar gewaardeerde partijgenootjes van de oosterburen.

Armin

In Utrecht start de subcommissie Stedelijke Herverkaveling Omgevingswet waarvan ik lid ben. Door naar Leiderdorp voor een vergadering van de Stuurgroep LAB071. En aan het einde van middag beginnen de festiviteiten in verband met het Leidens Ontzet met vandaag onder meer de taptoe en de uitreiking van de Erepenning. En na Jochem Myjer is nu ook die andere grote Leidenaar Armin van Buuren ereburger van de stad Leiden!!! 🙂