Markt

Allereerst het clusteroverleg en dan de stafoverleggen Publiekszaken en Ruimtelijke Ordening. Met Robert plus de Leiderdorpse en Oegstgeester collega’s Kees en Wendelien vergaderen we in het kader van LAB071 over maatregelpakketten, en vervolgens een benen-op-tafel-sessie over een markt. Als laatste de fractievergadering.

Advertenties