Definitely

Eerst natuurlijk het clusteroverleg en dan een wethouderspreekuurafspraak. Na het stafoverleg Leiden-Noord/Zuidwest zit ik voor de 3e keer het tweewekelijkse overleg over de financiële huishouding voor. De loco-secretaris komt buurten en ik bel met de directeur van de SVn. En de raadscommissie RR vergadert.
Een pittige agenda met: een kredietaanvraag voor het bouwrijp maken nabij Hallenweg 2 en 6; een nabespreking van het portefeuillehoudersoverleg Ruimte van Holland-Rijnland; de aankoop en her-uitgifte van het Wernink terrein ten behoeve van de realisatie van 440 tijdelijke units studentenhuisvesting; de verklaring van geen bedenkingen inzake de omgevingsvergunning voor het inbreidingsplan Zijlhof; de evaluatie van het fenomeen “Verklaring van geen bedenkingen”; en last but definitely not least het Uitvoeringsbesluit Parkeergarages Garenmarkt en Lammermarkt. De raad beslist over twee weken over de bouw van twee grote ondergrondse parkeergarages :-).