Zorg

De gebruikelijke collegevergadering met deze keer èèn presentatie, duurt 4 uur en 2 kwartier in totaal. Na veel ander werk, mag ik toekijken bij de ondertekening van het nieuwe Sociaal Statuut door de huurdersorganisaties en de corporaties. Goed dat ze er samen uit zijn gekomen; betekent rust aan het stadsvernieuwingsfront.
Aansluitend is het 6e Leidse Woondebat waar collega Roos van Gelderen en ik samen heen gaan. Het onderwerp is “Wonen en zorg”. Hierbij kan je denken aan de scheiding van wonen en zorg, de veranderende indicatiestelling in de zorg, het langer thuis blijven wonen, de gevolgen van de veranderingen in de AWBZ, en de veranderende woonwensen van ouderen. Ouderen kunnen minder makkelijk in een instelling wonen en moeten/willen langer thuis wonen. Dit moet consequenties hebben voor de aanbieders van wonen en zorg in Leiden. Dit wordt echt een thema als je er een beetje in verdiept.


Systeemveranderingen in de zorg die gaan uitstralen


Een wolk aan belangen en instituties


Er gaat veel geld in om


Financiering en gelden gaan schuiven zodat aanbod èn vraag gaan schuiven

Als laatste een cobo. Mijn IBS-dienst is afgelopen met in totaal 2 aanvragen.