Manifest

De vorige Structuurvisie van Leiden is al weer een paar jaar oud. Tijd voor een nieuwe, tijd voor een betere. Een die over de grenzen van thema’s, periodes en besturen heen kijkt. Daar zijn we mee begonnen en vanochtend is er een sessie die moet leiden tot een ruimtelijk manifest over deze agglomeratie; hèt uitgangspunt voor de nieuwe Structuurvisie. Onze gasten zijn: Jacqueline Cramer, Floris Alkemade, en Pieter Tordoir. Onder leiding van onze stadsstedenbouwer Maarten Schmitt buigen we ons over wat ruimtelijk nodig is om deze agglomeratie te laten bloeien. En verder vandaag: een raadslid komt buurten, ik heb het clusteroverleg en een wethouderspreekuurafspraak.