Pfff

De Taskforce Studentenhuisvesting vergadert want hoewel er her en der in de stad fors wordt/gaat worden gebouwd, is de kamernood een hardnekkig fenomeen. Dan een bespreking over de bezwaarschriftencommissie, het stafoverleg Ruimtelijke Ordening, het clusteroverleg, een wethouderspreekuurafspraak, het stafoverleg Parkeergarages, een vergadering van de campagne-stuurgroep en als laatste de fractievergadering. Pfff, het was weer rennen en vliegen vandaag.