Groene licht

Na het clusteroverleg bereid ik me voor op de raadsvergadering. Dan naar Utrecht voor de 3e vergadering van de Subcommissie Stedelijke Herverkaveling Omgevinsgwet. We werken verder aan de hoofdlijnen voor een wetsvoorstel en ik kan de casus Lammenschanspark met haar “Ontwikkelstrategie” presenteren. Na een goede maaltijd van Bocconi is er de raadsvergadering met onder meer: aankoop en heruitgifte Wernink terrein zodat op het vrijgekomen terrein voor de periode van ca. 10 jaar ca. 440 tijdelijke studentenwoningen kunnen worden geplaatst; de kredietaanvraag voor het bouwrijp maken nabij Hallenweg 2 en 6; en … (!) het Uitvoeringsbesluit Parkeergarages Garenmarkt en Lammermarkt.

Met dit uitvoeringsbesluit stelt de raad de kredieten beschikbaar ten behoeve van de realisatie van beide parkeergarages.
Met 25 stemmen vòòr geeft de gemeenteraad het definitieve groene licht voor de bouw van de 2 ondergrondse garages. Volgend jaar gaat de schop de grond in!
Binnenkort kunnen Leiden en haar bezoekers eindelijk kwantitatief èn kwalitatief goed parkeren. Een goede en verantwoorde investering die uit het Parkeerfonds wordt gefinancierd.

Over een paar jaar heeft ook Leiden dit soort garages! 🙂