Maandelijks archief: december 2013

:-)

Na het clusteroverleg, komt Peter ter Horst oud-hoofdredacteur van de Haagsche Courant op de koffie.  Verder heb ik een bespreking over de parkeergarages. 🙂 . Veel ander werk. En dan vergadert de gemeenteraad voor het laatst in 2013 met voor mij op de agenda: een actualiteitsvraag; de verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Zijlhof; de verordening elektronisch bekendmaking; het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden over het ruimtelijk omgevingsrecht; de tweede bestuursrapportage 2013; de evaluatie Verklaring van geen bedenkingen; en de verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Van Voorthuijsen zodat we in Leiden-Noord 229 woningen kunnen gaan bouwen.

Bouwsteigers

De stuurgroep Aalmarkt vergadert. Met het ontwerp-Koninklijk Besluit over de ene resterende onteigening is er weer een hobbel genomen. En de bouwvergunning is aanstaande. Er staat nu eigenlijk niets meer in de weg naar de bouwsteigers in de laatste fase van het project Aalmarkt. Dat Leiden dat sinds de eerste tekeningen eind jaren tachtig, nog mag meemaken! Op naar de hofstad voor een gesprek met mijn opvolger in het IJspaleis. Ik ben nog een tijdje verantwoordelijk geweest voor het stadhuis, het stadhuis dat is gebouwd door onder andere Adri Duivesteijn.

Yours

Na de laatste B&W van 2013, die 6 uur en 1 kwartier duurt en da’s inclusief een presentatie, ga ik naar de meet and greet van Yours. De eerste fase van de startersappartementen was een succes. Zo groot dat het tweede blok met startersappartementen versneld in de verkoop wordt gedaan, met woningen vanaf € 85.000. Vanmiddag tref ik de trotse, nieuwe bewoners van de woningen van het eerste blok. Deze starterswoningen worden tezamen gebouwd met de grote studentencampus voor 1900 studenten.

Sauvage

Afgelopen zaterdag had de VVD-fractie haar traditionele Kerstdiner en vandaag start ik met het clusteroverleg, een bespreking met een raadslid, gevolgd door de stafoverleggen Ruimtelijke Ordening en Publiekszaken. De avond is gevuld met het Sauvageberaad en de fractievergadering.

Bekendmaking

Nou, dat maak ik ook niet vaak mee, allerlei afspraken die uitvallen en dus ineens tijd over in mijn agenda, goh. Maar gelukkig stroomt mijn bureau al snel weer vol. Na het clusteroverleg, ander werk waaronder een centrale. Na een goede maaktijd van Bocconi vergadert ’s avonds de raadscommissie L&B met voor mij op de agenda: de Verordening elektronische bekendmaking, en de tweede Bestuursrapportage 2013. Nog een week en dan is het Kerstreces :-).

Huishouding

De stuurgroep Kooiplein vergadert en dan schuift de loco-gemeentesecretaris aan voor een periodiek overleg. Zo gevolgd door stadsstedenbouwer Maarten Schmitt. De onderzoekers van Deloitte inzake de financiële huishouding van de gemeente komen buurten en dan twee wethouderspreekuurafspraken en een nazit.

Trema

Wie immer op dinsdag de collegevergadering die deze keer 4 uur en 2 kwartier duurt. In verband met een ingelast overleg over een bouwproject, trein ik helaas niet naar Den Haag om de ongetwijfeld zeer druk bezochte afscheidsreceptie van de markante Jan Franssen te frequenteren. ’s Avonds vergadert de raadscommissie R&R over de resterende agendapunten van afgelopen dinsdag, te weten: de evaluatie van het fenomeen ‘Verklaring van geen bedenkingen’; de verklaring van geen bedenkingen inzake de omgevingsvergunning ‘Van Voorthuijsen-locatie’; de Tweede Bestuursrapportage 2013; en de verklaring van geen bedenkingen inzake de omgevingsvergunning Ruime Consciëntiestraat. En dat is met een trema.

Stemwijzer

Na het clusteroverleg en een wethouderspreekuurafspraak zit ik het stafoverleg Ruimtelijke Ordening voor. Het kalenderjaar nadert zijn einde, dat is te merken in en op de agenda’s. ’s Avonds is er een workshop met de politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Centraal staat de Stemwijzer die Leiden gaat krijgen en hoe deze wordt opgebouwd met vragen. Namens de VVD Leiden neem ik daaraan deel.

Kerstboom

En dan misschien wel de leukste activiteit om te doen in december, het aansteken van de Kerstboom. Meteen een feestelijke sfeer in een gezellige maand!