Investeringen

De wekelijkse sessie van het college die inclusief een lunch met het Zoeterwoudse college en een presentatie, 4 uur en 0 kwartier duurt. Veel ander werk, een goede maaltijd van de Eazie en dan vergadert de raadscommissie RR met voor mij op de agenda: het rapport van de Rekenkamercommissie over het ruimtelijk omgevingsrecht; de verklaring van geen bedenkingen inzake de omgevingsvergunning ´Zijlhof´; de evaluatie van het fenomeen ‘Verklaring van geen bedenkingen’; het Uitvoeringsbesluit Rijnsburgerblok; de verklaring van geen bedenkingen inzake de omgevingsvergunning ‘Van Voorthuijsen-locatie’; en de Tweede Bestuursrapportage 2013. Een relevante agenda met andere woorden, over forse investeringen in de stad en woningbouw.