Opmaat

Met de regio èn de belangrijke partners in onze stad/regio buigen we ons over wat de grote ruimtelijke vraagstukken van deze stedelijke agglomeratie zijn. Input die we goed kunnen gebruiken bij het Ruimtelijk Manifest, de opmaat naar de nieuwe structuurvisie van Leiden. Na een interview, op naar de hofstad voor afspraken op het Binnenhof en het IJspaleis.

Advertenties