Trema

Wie immer op dinsdag de collegevergadering die deze keer 4 uur en 2 kwartier duurt. In verband met een ingelast overleg over een bouwproject, trein ik helaas niet naar Den Haag om de ongetwijfeld zeer druk bezochte afscheidsreceptie van de markante Jan Franssen te frequenteren. ’s Avonds vergadert de raadscommissie R&R over de resterende agendapunten van afgelopen dinsdag, te weten: de evaluatie van het fenomeen ‘Verklaring van geen bedenkingen’; de verklaring van geen bedenkingen inzake de omgevingsvergunning ‘Van Voorthuijsen-locatie’; de Tweede Bestuursrapportage 2013; en de verklaring van geen bedenkingen inzake de omgevingsvergunning Ruime Consciëntiestraat. En dat is met een trema.

Advertenties