Sauvage

Afgelopen zaterdag had de VVD-fractie haar traditionele Kerstdiner en vandaag start ik met het clusteroverleg, een bespreking met een raadslid, gevolgd door de stafoverleggen Ruimtelijke Ordening en Publiekszaken. De avond is gevuld met het Sauvageberaad en de fractievergadering.