:-)

Na het clusteroverleg, komt Peter ter Horst oud-hoofdredacteur van de Haagsche Courant op de koffie.  Verder heb ik een bespreking over de parkeergarages. 🙂 . Veel ander werk. En dan vergadert de gemeenteraad voor het laatst in 2013 met voor mij op de agenda: een actualiteitsvraag; de verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Zijlhof; de verordening elektronisch bekendmaking; het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden over het ruimtelijk omgevingsrecht; de tweede bestuursrapportage 2013; de evaluatie Verklaring van geen bedenkingen; en de verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Van Voorthuijsen zodat we in Leiden-Noord 229 woningen kunnen gaan bouwen.