Maandelijks archief: december 2013

Trema

Wie immer op dinsdag de collegevergadering die deze keer 4 uur en 2 kwartier duurt. In verband met een ingelast overleg over een bouwproject, trein ik helaas niet naar Den Haag om de ongetwijfeld zeer druk bezochte afscheidsreceptie van de markante Jan Franssen te frequenteren. ’s Avonds vergadert de raadscommissie R&R over de resterende agendapunten van afgelopen dinsdag, te weten: de evaluatie van het fenomeen ‘Verklaring van geen bedenkingen’; de verklaring van geen bedenkingen inzake de omgevingsvergunning ‘Van Voorthuijsen-locatie’; de Tweede Bestuursrapportage 2013; en de verklaring van geen bedenkingen inzake de omgevingsvergunning Ruime Consciëntiestraat. En dat is met een trema.

Advertenties

Stemwijzer

Na het clusteroverleg en een wethouderspreekuurafspraak zit ik het stafoverleg Ruimtelijke Ordening voor. Het kalenderjaar nadert zijn einde, dat is te merken in en op de agenda’s. ’s Avonds is er een workshop met de politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Centraal staat de Stemwijzer die Leiden gaat krijgen en hoe deze wordt opgebouwd met vragen. Namens de VVD Leiden neem ik daaraan deel.

Kerstboom

En dan misschien wel de leukste activiteit om te doen in december, het aansteken van de Kerstboom. Meteen een feestelijke sfeer in een gezellige maand!

Bestuursondersteuning

Na het clusteroverleg, met gedichtjes en cadeautjes :-), heb ik het periodieke overleg met de gemeentesecretaris, heb ik het periodieke overleg met de loco-gemeentesecretaris, en dan zit ik het overleg over de financiële huishouding voor. Een overleg over een project en als laatste schudden we hand van Lex, het hoofd bestuursondersteuning die een nieuwe baan heeft, en bedanken we hem voor zijn inzet.

Opmaat

Met de regio èn de belangrijke partners in onze stad/regio buigen we ons over wat de grote ruimtelijke vraagstukken van deze stedelijke agglomeratie zijn. Input die we goed kunnen gebruiken bij het Ruimtelijk Manifest, de opmaat naar de nieuwe structuurvisie van Leiden. Na een interview, op naar de hofstad voor afspraken op het Binnenhof en het IJspaleis.

Investeringen

De wekelijkse sessie van het college die inclusief een lunch met het Zoeterwoudse college en een presentatie, 4 uur en 0 kwartier duurt. Veel ander werk, een goede maaltijd van de Eazie en dan vergadert de raadscommissie RR met voor mij op de agenda: het rapport van de Rekenkamercommissie over het ruimtelijk omgevingsrecht; de verklaring van geen bedenkingen inzake de omgevingsvergunning ´Zijlhof´; de evaluatie van het fenomeen ‘Verklaring van geen bedenkingen’; het Uitvoeringsbesluit Rijnsburgerblok; de verklaring van geen bedenkingen inzake de omgevingsvergunning ‘Van Voorthuijsen-locatie’; en de Tweede Bestuursrapportage 2013. Een relevante agenda met andere woorden, over forse investeringen in de stad en woningbouw.

Iets

De voorzitter van de Raad van Bestuur van Portaal komt langs, ik heb clusteroverleg, het stafoverleg Ruimtelijke Ordening, een interview, de raadscommissie van morgen voorbereiden, en dan een bijeenkomst met onder meer de top 15 van Leidse VVD, iets met campagne ;-).