Maandelijks archief: januari 2014

Stedelijke Herverkaveling

Na¬†het clusteroverleg, op naar Utrecht. De Subcommissie Stedelijke Herverkaveling Omgevingswet vergadert voor de 4e en laatste keer. Ons rapport is af ūüôā !¬†Leuke en zeer interessante klus. En na een goede maaltijd van Bocconi vergadert de raadscommissie RR. En voor mij op de agenda staat: een kredietaanvraag uit de ISV-middelen in verband met het opstellen van een aantal gebiedsvisies; het Uitvoeringsbesluit Rijnsburgerblok; het bestemmingsplan ‘Trekvliet nabij Corbuloweg’ inclusief een parti√ęle herziening van het ligplaatsenplan woonschepen en de omgevingsvergunning ‚ÄėWoonschip Corbuloweg‚Äô; en het bestemmingsplan Oostvlietpolder; en de afdoening van twee oude moties.


Het bouwplan “Rijnsburgerblok

Leegstand

Ik ben aanwezig bij de presentatie door het ID College van hun nieuwbouwplannen aan de Boommarkt/Breestraat. Ziet er goed uit. Een heel grote verbetering van dit gedeelte van de binnenstad, en een leegstaand kantoor wordt gesloopt, èn een investering in de kennisstad!

Ik bereid de raadscommissie voor, en is er een bestuurlijke/ambtelijke bijeenkomst van zeven gemeenten met een groot station die allemaal met hetzelfde probleem kampen, te weten: fietsparkeren. Wij buigen zich over dit fenomeen en wisselen idee√ęn uit. ‚Äôs Middags komen twee grote investeerders/ontwikkelaars op bezoek en ze worden ontvangen op het stadhuis. We geven een toelichting op onze ambities en vertellen welke kansen Leiden biedt. We zoomen in op drie plekken en gaan op locatie kijken. ‚Äôs Avonds woon ik een avond over leegstand bij, deze wordt georganiseerd door het RAP.

Delluf

De B&W-vergadering natuurlijk op dinsdag inclusief een plezierig, inhoudelijk bezoek aan het college van Delluf. In totaal 5 uur en 2 kwartier. En daarna nog een bespreking over garages.

College

Na het clusteroverleg ga ik voorlezen. En niet voor het eerst. Dit jaar ben ik wederom te gast bij Teddy Kids. Dit alles in het kader van Nationale Voorleesdagen, een mooi initiatief van de Stichting Lezen. Ik lees voor uit onder andere het Prentenboek van het Jaar ‚ÄúKrrrr…okodil‚ÄĚ.

Dan naar de Hogeschool waar ik ook dit jaar weer college geef. Tweedejaars rechtenstudenten gaan aan de slag in dit blok met het ruimtelijke ordeningsrecht en met bestemmingsplannen. En ik trap het blok af met een college over bestemmingsplannen in de praktijk aan de hand van een mooie casus, Transvaal en de Morspoortgarage. Ik vind het leuk om college te geven en werk altijd graag mee aan het verzoek van de Hogeschool Leiden.
Verder heb ik de stafoverleggen Ruimtelijke Ordening, en Publiekszaken. ‚Äôs Avonds geen fractie want de VVD Leiden heeft haar nieuwjaarsreceptie en tevens de offici√ęle start van de verkiezingscampagne.

LAB071

Allereerst het clusteroverleg, het periodieke overleg met de gemeentesecretaris, twee raadsleden komen buurten, een bespreking van het auditrapport over de structuurvisie van 2009 (die we overigens dit jaar gaan herzien) en dan een vergadering van de stuurgroep LAB071 over de oostelijke ringweg. Na een gezonde maaltijd van de Eazie vergadert de gemeenteraad van Leiden met deze keer voor mij verrassend, geen agendapunten.

Hands

Een agenda zonder afspraken. Het is me wat. Tijd voor ander werk, enkele bezoekjes in de stad en lopende en komende projecten bekijken. Hands on.

Besluit

En op dinsdag is er de collegevergadering die deze keer 6 uur en 0 kwartier duurt en da’s inclusief een bezoek aan een gesubsidieerde welzijnsinstelling (pleonasme) en een presentatie. De hele vergadering duurt voor mij een half uur korter want ondertussen woon ik tevens de hoorzitting van het ministerie van I&M bij, over het ontwerp-Koninklijk Besluit inzake de onteigening van een pand, nummer 68, in verband met de bouw van de Aalmarkt. Mijn IBS-dienst zit er op met in totaal nul aanvragen.

Lucky

Op vrijdag de mappen en al het andere papier. En op zaterdag de opening van het 7e lustrum van Quintus in de Hartebrugkerk. Leuk om wederom te mogen spreken. Nu ook als lid :-).

Vandaag starten we met het clusteroverleg gevolgd door een bespreking over de Zeeheldenbuurt. Actieve wijkbewoners buigen zich over de toekomst van hun eigen wijk en werken aan een visie ten aanzien van bijvoorbeeld renovatie en de sloop/nieuwbouw, net als de gemeente en Portaal. Heel goed dat zij dat doen. De gemeente ondersteunt hen daarbij, ook financieel. Verder heb ik stafoverleg Ruimtelijke Ordening en komt de PKvV langs om enkele actuele zaken door te nemen. ’s Avonds vergadert de stuurgroep over de campagne en aansluitend is er de fractievergadering.

Klushuizen

Ik heb het clusteroverleg, een periodiek onderhoud met de loco-gemeentesecretaris, en dan pakken we de trein naar Amsterdam. We gaan een klushuizenproject in een naoorlogse portiek-etageflat van een woningbouwcorporatie bekijken. En wel in de Klarenstraat. Klushuizen als fenomeen kennen we al een paar jaar. Maar eigenlijk waren dat altijd eengezinswoningen, grondgebonden woningen. Maar nu een flat, een portiekflat om precies te zijn. Vernieuwend, dus we gaan polshoogte nemen om te zien hoe De Alliantie dat heeft aangepakt. Misschien een goed voorbeeld voor Leiden? Ik bezoek de nieuwjaarsreceptie van Ons Doel en werk door op het stadhuis.

Kansen

Een potentiele ontwikkelaar/investeerder komt op bezoek en wordt ontvangen op het stadhuis. We geven een toelichting op onze ambities en vertellen welke kansen Leiden biedt. We zoomen in op twee plekken en gaan op locatie kijken. Verder heb ik een periodiek overleg met de burgemeester en een wethouderspreekuurafspraak.