Maandelijks archief: januari 2014

Stedelijke Herverkaveling

Na het clusteroverleg, op naar Utrecht. De Subcommissie Stedelijke Herverkaveling Omgevingswet vergadert voor de 4e en laatste keer. Ons rapport is af 🙂 ! Leuke en zeer interessante klus. En na een goede maaltijd van Bocconi vergadert de raadscommissie RR. En voor mij op de agenda staat: een kredietaanvraag uit de ISV-middelen in verband met het opstellen van een aantal gebiedsvisies; het Uitvoeringsbesluit Rijnsburgerblok; het bestemmingsplan ‘Trekvliet nabij Corbuloweg’ inclusief een partiĂ«le herziening van het ligplaatsenplan woonschepen en de omgevingsvergunning ‘Woonschip Corbuloweg’; en het bestemmingsplan Oostvlietpolder; en de afdoening van twee oude moties.


Het bouwplan “Rijnsburgerblok

Leegstand

Ik ben aanwezig bij de presentatie door het ID College van hun nieuwbouwplannen aan de Boommarkt/Breestraat. Ziet er goed uit. Een heel grote verbetering van dit gedeelte van de binnenstad, en een leegstaand kantoor wordt gesloopt, Ăšn een investering in de kennisstad!

Ik bereid de raadscommissie voor, en is er een bestuurlijke/ambtelijke bijeenkomst van zeven gemeenten met een groot station die allemaal met hetzelfde probleem kampen, te weten: fietsparkeren. Wij buigen zich over dit fenomeen en wisselen ideeĂ«n uit. ’s Middags komen twee grote investeerders/ontwikkelaars op bezoek en ze worden ontvangen op het stadhuis. We geven een toelichting op onze ambities en vertellen welke kansen Leiden biedt. We zoomen in op drie plekken en gaan op locatie kijken. ’s Avonds woon ik een avond over leegstand bij, deze wordt georganiseerd door het RAP.

Delluf

De B&W-vergadering natuurlijk op dinsdag inclusief een plezierig, inhoudelijk bezoek aan het college van Delluf. In totaal 5 uur en 2 kwartier. En daarna nog een bespreking over garages.

College

Na het clusteroverleg ga ik voorlezen. En niet voor het eerst. Dit jaar ben ik wederom te gast bij Teddy Kids. Dit alles in het kader van Nationale Voorleesdagen, een mooi initiatief van de Stichting Lezen. Ik lees voor uit onder andere het Prentenboek van het Jaar “Krrrr…okodil”.

Dan naar de Hogeschool waar ik ook dit jaar weer college geef. Tweedejaars rechtenstudenten gaan aan de slag in dit blok met het ruimtelijke ordeningsrecht en met bestemmingsplannen. En ik trap het blok af met een college over bestemmingsplannen in de praktijk aan de hand van een mooie casus, Transvaal en de Morspoortgarage. Ik vind het leuk om college te geven en werk altijd graag mee aan het verzoek van de Hogeschool Leiden.
Verder heb ik de stafoverleggen Ruimtelijke Ordening, en Publiekszaken. ’s Avonds geen fractie want de VVD Leiden heeft haar nieuwjaarsreceptie en tevens de officiĂ«le start van de verkiezingscampagne.

LAB071

Allereerst het clusteroverleg, het periodieke overleg met de gemeentesecretaris, twee raadsleden komen buurten, een bespreking van het auditrapport over de structuurvisie van 2009 (die we overigens dit jaar gaan herzien) en dan een vergadering van de stuurgroep LAB071 over de oostelijke ringweg. Na een gezonde maaltijd van de Eazie vergadert de gemeenteraad van Leiden met deze keer voor mij verrassend, geen agendapunten.

Hands

Een agenda zonder afspraken. Het is me wat. Tijd voor ander werk, enkele bezoekjes in de stad en lopende en komende projecten bekijken. Hands on.

Besluit

En op dinsdag is er de collegevergadering die deze keer 6 uur en 0 kwartier duurt en da’s inclusief een bezoek aan een gesubsidieerde welzijnsinstelling (pleonasme) en een presentatie. De hele vergadering duurt voor mij een half uur korter want ondertussen woon ik tevens de hoorzitting van het ministerie van I&M bij, over het ontwerp-Koninklijk Besluit inzake de onteigening van een pand, nummer 68, in verband met de bouw van de Aalmarkt. Mijn IBS-dienst zit er op met in totaal nul aanvragen.