Corbuloweg

Na het clusteroverleg geef ik twee interviews, bekijken we de (on)mogelijkheden van detailhandel samen met een ontwikkelaar, een voedzame maaltijd van de Eazie en dan vergadert de raadscommissie R&R onder andere over: het bestemmingsplan ‘Trekvliet nabij Corbuloweg’, het bestemmingsplan Oostvlietpolder, en het Uitvoeringsbesluit Rijnsburgerblok.

Advertenties