Wijken

De collegevergadering duurt deze keer 5 uur en 2 kwartier en da’s inclusief een presentatie en een lunch met het CvB van de universiteit. Ik verzorg de persbriefing en ’s avonds buigen wij ons met raadsleden èn huurders èn corporaties over de prestatieafspraken. Die afspraken worden weer herzien in 2014 en in een gezamenlijk proces bepalen we onze opgave voor de wijken.