Klushuizen

Ik heb het clusteroverleg, een periodiek onderhoud met de loco-gemeentesecretaris, en dan pakken we de trein naar Amsterdam. We gaan een klushuizenproject in een naoorlogse portiek-etageflat van een woningbouwcorporatie bekijken. En wel in de Klarenstraat. Klushuizen als fenomeen kennen we al een paar jaar. Maar eigenlijk waren dat altijd eengezinswoningen, grondgebonden woningen. Maar nu een flat, een portiekflat om precies te zijn. Vernieuwend, dus we gaan polshoogte nemen om te zien hoe De Alliantie dat heeft aangepakt. Misschien een goed voorbeeld voor Leiden? Ik bezoek de nieuwjaarsreceptie van Ons Doel en werk door op het stadhuis.